Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Over Wijkcoöperatie Lunetten

De doelstelling van de wijkcoöperatie is:
Het faciliteren en stimuleren van initiatieven en (doen laten) uitvoeren van projecten die er aan bijdragen dat bewoners van Lunetten, jong en oud, met plezier kunnen (blijven) wonen en te bevorderen dat bewoners en belanghebbenden bij de wijk optimaal zeggenschap hebben en een actieve bijdrage leveren aan de vormgeving van een goede woon,- leef- en werkomgeving in de wijk.

Op dit moment richten we ons alleen op lunetten.nl, het wijkinformatiepunt en de ladder.

Lid worden: komt nog.

De huidige bestuursleden zijn:
Voorzitter: Martin van Lijf,
Secretaris: Theo Blom,
Penningmeester: Ruud Kamp,
Algemeen bestuurslid: Jan-Berno van Lochem.

Advertentie
%d bloggers liken dit: